نیازینه
نیازینه

الماس

1,400,000تومان 30 روز
طراحی اختصاصی پست 30 عدد
طراحی اختصاصی استوری 30 عدد
طراحی پست آلبومی(اسلایدی) 4 عدد
عکاسی یا فیلمبرداری از مجموعه یا محصولات شما
طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی 3 عدد
عکاسی و ارایه 10 شات عکس
تدوین استراتژی و تقویم محتوا
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

طلایی

950,000تومان 30 روز
طراحی اختصاصی پست 30 عدد
طراحی اختصاصی استوری 30 عدد
طراحی پست آلبومی(اسلایدی) 4 عدد
طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی 2 عدد
تدوین استراتژی و تقویم محتوا
پست گذاری و مدیریت پیج
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

نقره ای

750,000تومان 30 روز
طراحی اختصاصی پست 25 عدد
طراحی اختصاصی استوری 30 عدد
طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی 1 عدد
تدوین استراتژی و تقویم محتوا
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

پلن ثبت آگهی

10,000تومان 31 روز
در این پلن کاربر باید برای ثبت آگهی پرداخت داشته باشد
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی